Byrån är ett av flera bolag Suzanne Hugosson driver. Hon driver även med sin far bolaget Enamello, som tillverkar stänkskydd för kök i emalj. Tactic Snikk minskade omsättningen i sitt senaste räkenskapsår (brutet september) med 47 procent till 1,3 miljoner kronor. Då har en del av byråns verksamhet tidigare bestått av inredning och renovering flyttats, varför jämförelsen haltar.

En rörelsevinst på 99 000 kronor förvandlades till en förlust på -67 000 kronor.

Finansmannens dotter får bassning av revisorn för att moms, källskatt och sociala avgifter inte har betalats i rätt tid och belopp och för att ha lånat 25 670 kronor ur bolaget utan dispens. Bolaget hade oförändrat fyra snittanställda.