I juni ökade antalet sysselsatta med 48 000 personer till totalt 4,802 miljoner i åldern 15-74 år, jämfört med juni 2011.  Antalet arbetslösa låga på 465 000 motsvarande 465 000. Säsongsrensat låg sysselsättningen på 4,683 miljon, vilket ger en sysselsättningsgrad på 65,8 procent, enligt SCB.  Säsongrensat låg antalet arbetslösa på 382 000 personer, vilket motsvarar en arbetslöshet på 7,5 procent. Vare sig andelen eller antalet arbetslösa minskade.
 
Bland ungdomarna i åldern 15-24 år var 229 000 arbetslösa i juni 2012. Det ger en arbetslöshet på 28,3 procent. Då var närmare hälften, 97 000 av dessa heltidsstuderande.
Statistik från SCB visar även att handelsnettot ökade under juni då varuexporten ökade till 103,1 (101,1) medan varuimporten till 93,8 miljarder (93,8). Detta ger ett handelsnetto på 9,3 miljarder kronor, jämfört med 7,2 miljarder kronor för juni 2011. Det är handeln utanför EU som ökar nettot. Handeln med länder utanför EU skapade ett överskott på 16,2 miljarder kronor jämfört med handeln med EU som gav ett underskott på 6,9 miljarder.
Hittills i år har värdet på exporten legat oförändrat med importen minskat med 2 procent.
Handelsnettot för januari – juni 2012 ligger på 44,2 miljarder kronor