Det var i torsdags förra veckan som näringsminister Annie Lööf (c) lanserade regeringens mineralstrategi som syftar till att stärka konkurrenskraften i gruv- och mineralnäringen och behålla Sveriges position som den ledande gruvnationen i Europa. Regeringen har identifierat sammanlagt 19 åtgärdspunkter som ska hjälpa dem nå sin vision och det rör sig om bland annat att inrätta ett nationellt mineralforum för att främja dialog, kunskapsutbyte och samordning.
 
Alla är dock inte nöjda med strategin och en del kritik har riktat mot regeringen. Men på branschorganisationen Swemin ser man positivt på strategin som de anser i grunden ”är hyggligt bra”. Organisationen har tidigare efterlyst en sådan strategi och menar att det finns flera delar som är bra.
 
– Det saknas ändå lite saker, konstaterar Swemins vd Per Ahl.
 
I en debattartikel i Dagens Industri gav han uttryck för sin oro. Bland annat anser branschen att ambitionsnivån är för låg när det gäller att se över dagens tillståndsprocesser. I dag är processerna allt för utdragna och kan ta över fem år för mark- och miljödomstolarna att fatta beslut. Dessutom förbises ofta de ekonomiska och sociala aspekterna.
 
– Det pratas väldigt mycket om hållbarhetsfrågor, vilket är ett viktigt begrepp. Men vi fastnar hela tiden i att hållbarhet är samma sak som ekologi och miljöfrågor. Det finns också en ekonomisk och social hållbarhet. När vi tittar på de tillståndsprocesser som vår bransch har tufft att hantera, känns det som om vi sitter ensamma många gånger, säger Per Ahl.
 
Mycket fokus läggs på just miljöfrågorna, som bevakas hårt av Naturvårdsverket. Men de ekonomiska och sociala frågorna företräds inte på samma sätt.
 
– Det blir en ensidig belysning där företagen själva får stå för det här med samhälle och ekonomi. Vi tycker att på något sätt bör det finnas en bättre samordning mellan berörda myndigheter, de har också ett helhetsansvar.
 
Hur driver ni frågan vidare nu när strategin är lagd?
– Vi tänker gå med i de olika arbetsgrupper som finns och där vi får delta. Vi hoppas också att vi får vara en part och aktivt delta i nationellt mineralforum och tänker fortsätta jobba med departementen och organisationer och länsstyrelser för att se till att det vi tycker är viktigt fungerar.
 
Per Ahl tillägger också att branschen gärna är med och utbildar myndigheter i viktiga frågor.
 
– Det finns mycket vi kan göra från vår sida också.