Banken hade inte tillräckligt med information för att kunna agera snabbar. Det berättar Swedbanks kommunikationschef Gabriel Francke Rodau. Han ger också sin bild av SVTs pr-kampanj som ska sprida programmet internationellt.

Hur har det gått med arbetet att hantera uppdrag granskning?
 – Vårt fulla fokus är att bringa klarhet i de uppgifter som förekommer i Uppdrag granskning. Därför har vi tillsatt en oberoende (ey) utredning som får gå igenom materialet. Det var först i går vi fick tillåtelse att fotografera listan på de här 50 namnen (i Uppdrag gransknings material) och i och med det kunde vår oberoende granskning starta, säger Gabriel Francke Rodau.

Många tycker att ni är sena på bollen, att ni har vetat om att granskningen skulle komma, det kan verka som ni inte hade förberett er så mycket?
– Vi såg Uppdrag gransknings program precis samtidigt som alla andra när det släpptes i onsdags. Innan har vi bara fått enskilda detaljer.

Så ni var tvungna att vänta tills programmet kom?
– Ja, men det var också så att det var först när vi kunde fotografera av de 50 namnen som vi kunde initiera en extern granskning.

Hur jobbar ni med externa konsulter?
– Vi har anlitat Brunswick som stöder oss i arbetet.

Jobbar ni med någon särskild, kanske Maria Rankka (vd, Brunswick)?
 – Jag kan inte säga några namn.

Vad kommer ni att göra nu förutom att avvakta resultaten från utredningarna?
 – Vi ser att det finns ett stort behov i marknaden för mer information. Får vi information under vårt arbete som kan vara relevant för marknaden, då kommer vi att gå ut med den.

Hur tycker du att SVTs kommunikation och information kring sitt program har funkat?
 – Vi noterar att Uppdrag granskning har gjort ett gediget pr-arbete för att få ut programmet i både svensk och internationell media. Men det är deras uppgift att sprida det arbete de gör. Det vi har att fokusera på är att tydliggöra fakta man eventuellt kopplar till oss i programmet.

SVT hade verkligen förberett sig noga med olika versioner och snygg grafisk profil, hur tycker du att det rimmar med public service-uppdraget?
 – Det är inte upp till mig att utvärdera public service-uppdraget, men jag kan notera att Uppdrag granskning har haft ett väldigt intensivt pr-arbete som bland annat har gått ut på att läcka delar av programmet i förväg i de baltiska länderna.

Hur påverkar det er?
 – Det skapar självklart ett ökat intresse, tryck och behov kring att vi kommunicerar mer kring programmet.

Kommer ni själva att kommunicera lite mer och med mer proaktivt arbete?
– Vi är i ett läge då vi framförallt måste svara på de frågor vi får och räta ut de frågetecken som finns. Huruvida det arbetet är proaktivt eller reaktivt är en semantisk fråga.

Att sitta och bli intervjuad i Uppdrag granskning måste vara ett sällsynt tillfälle som man har sett andra delta i, hur upplevde du det att sitta där själv?
– Jag kan notera att Uppdrag granskning har en intervjuteknik som ligger väldigt långt från övriga journalister på den svenska marknaden. De bygger sina program kring en speciell dramaturgi, som ofta drar fakta och sanningar till sin spets.

Rolf van den Brink