Johan Bryngelsons. chef för Swedbanks digitala försäljning berättar mer om planerna.
 
– Detta är en fortsättning på ett tidigare samarbete som vi haft sedan i början av 2012 kring satsningen Ditt företag on-line.
 
Vilka kommer att erbjudas verktyg och utbildning?
‑ Fokus ligger på små och medelstora företag. Men samtliga av bankens företagskunder i Sverige som är intresserade av att utveckla och ta tillvara de digitala möjligheterna som finns är naturligtvis också en potentiell målgrupp. 
 
Att en bank driver teknikutveckling i ett samhälle, tror jag är ovanligt, hur har ni tänkt kring det?
Den digitala utvecklingen är kunddriven och här gäller det för alla, oavsett bransch att ligga nära marknaden och vara i framkant. Digitalisering i företagen skapar en högre lönsamhet och tillväxt och vi vill vara med och stötta våra företagskunder genom bra digitala erbjudanden, kompetens och finansiering. Går det bra för våra kunder går det bra för banken och för samhället i stort.
 
Google får ju kritik, inte minst i Storbritannien, för att inte betala skatter i det land de verkar. Kunderna faktureras via ett kontor på Irland. Hur ser ni på det?
‑ Google är ett av världens ledande företag när det gäller digital teknikutveckling, det är den viktiga frågan i detta samarbete. Sedan förutsätter vi att alla seriösa bolag sköter sina legala åtaganden. Det är vår bedömning att Google gör.
 
Har samarbetet något med styrelseordförande Anders Sundströms tillträde att göra?
‑ Nej.
 
Vad hoppas ni uppnå/vad är målet?
‑ Vårt mål är att tillsammans med Google utbilda och därmed höja kompetensen hos svenska små och medelstora företag om de möjligheter som det digitala kan erbjuda.
 
Gustav Radell, marknadschef för Google i Sverige, ger sin syn på samarbetet.
 
– Vi har tidigare samarbetat med Swedbank och när vi nu ville göra en uppföljning av rapporten om Internetekonomin från 2011 var det en naturlig fortsättning på det samarbetet. Vi har många beröringspunkter i vårt gemensamma arbete att få fler små och medelstora företag att ta steget fullt ut på internet.
 
Gustav Radell fortsätter:
 
– Vi har nu presenterat rapporten, som visar att Sverige ligger väldigt långt framme i digitaliseringen men att tillväxttakten är lägre än i övriga OECD-länder, och under hösten kommer vi genomföra en rad gemensamma initiativ för att stärka den digitala kompetensen bland svenska företag.