Folksams vd tar över som vd och koncernchef för Swedbank.

Han ersätter Anders Karlsson som varit tillförordnad vd sedan 28 mars 2019 så ”snart som möjligt”, enligt Swedbanks pressinfo. Folksam är storägare i Swedbank, ska tilläggas.

Jens Henriksson är väl förankrad i arbetarrörelsen och har pekats som ministerkandidat i S-ledda regeringar vid flera tillfällen.

Under 1994 till 2006 arbetade Jens Henriksson på Finansdepartementet och de fyra sista åren som statssekreterare. Under denna tid tog Göran Persson klivet från finansminister till partiledare och statsminister. I dag jobbar han på JKL men är också Swedbanks styrelseordförande och ansvarig för rekryteringen av Jens Henriksson.

Så sent som 29 april dementerade Jens Henriksson dementerar medieuppgifter om att han skulle bli koncernchef för Swedbank.

”Med Jens Henriksson får banken en verkställande direktör som kombinerar ett erfaret ledarskap, en stark kommunikativ förmåga och en bred kunskap om bank- och finansmarknaderna. Jens har den samlade kompetens som krävs för att ta sig an bankens situation utifrån den senaste tidens kritik, de snabba teknikförändringarna och konkurrensen som präglar banksektorn idag. Dessutom har Jens Henriksson en förståelse för samhällsutvecklingen både i Sverige och globalt, samt en stor respekt och förståelse för Swedbanks värderingar och rötter”, kommenterar Göran Persson.

”Min uppgift som vd för Swedbank blir att återvinna förtroendet, utveckla bankens hållbara profil samt fortsätta den framgångsrika digitaliseringsresa som Swedbank inlett. Med den 200-åriga traditionen, de kompetenta medarbetarna samt de många lojala kunderna har vi alla förutsättningar att ta banken stärkt in i framtiden”, kommenterar Jens Henriksson, tillträdande vd och koncernchef, Swedbank.

LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är styrelseordförande i Folksam. Han kommenterar: 

”Från styrelserna vill vi uttrycka vårt stora tack till Jens Henriksson för det arbete han gjort för Folksamgruppen och dess kunder och ägare. Vi är självklart angelägna att rekryteringen av hans efterträdare ska gå så fort som möjligt”.