Swebbtv, en alternativ kanal som bland annat skapade uppståndelse för en lång intervju med Scanias förra vd Leif Östling hösten 2019, drog under sitt senaste räkenskapsår in miljonbelopp i donationer.

På Swebbtvs hemsida står det bland annat i programförklaringen:

”Vi tycker att de etablerade mediehusen gör ett dåligt jobb och att de missbrukar sin ställning. De ger inte en trovärdig bild av verkligheten inom framförallt tre områden som är styrda av politisk korrekthet. Det gäller massmigrationen, klimatlarmen och feminismen”.

Detta föll delar av publiken i smaken tillräckligt för att de skulle donera pengar till kanalen. Bolaget bakom, Svensk Webbtelevision, omsatte under sitt senaste räkenskapsår (brutet i september), 2,1 miljoner kronor jämfört med 216 000 kronor året innan. 1,8 miljoner av intäkterna består av donationer. Bolaget hade kostnader på 558 000 (90 000) kronor, varvid rörelseresultatet hamnar på 1,6 (0,13) miljoner kronor.