Programmet i sig strider mot kravet på opartiskhet. Men SVT fälls för tre sakfel. Det gäller bland annat att ”informationen i två grafer återgavs på ett felaktigt sätt”, enligt Granskningsnämnden.

Granskningsnämnden anser dock att ”programseriens utformning inte innebär ett otillåtet ställningstagande i debatten om skogsbruk”.