Länsstyrelsen i Stockholms kommunikationschef Jonas Johansson har gått ut med en hel lista på invändningar mot SVT Stockholms sätt att granska länsstyrelsens hantering av rösträkningen vid valet 2018. ”Anmärkningsvärt”, tycker SVT Stockholms Geronimo Åkerlund, som anser att tv-kanalen har blivit direkt motarbetad sin granskning.

– Det är anmärkningsvärt att Länsstyrelsen väljer att kritisera en granskning på det här sättet. De är ju inte vem som helst. De är ju regeringens förlängda arm, säger Geronimo Åkerlund.

Jonas Johanssons listade inte bara saker länsstyrelsen uppfattade som ogrundade i SVT Stockholms rapporteringen. Han anser även att SVT Stockholm har visat ett ”dåligt journalistiskt hantverk”.
Geronimo Åkerlund håller inte alls med.

– Jag skulle säga att den reporter som har gjort granskningen är en av Sveriges mest välmeriterade granskande reportrar. Att kalla det ett dåligt journalistiskt hantverk… jag vet inte vad jag ska säga. Jag håller verkligen inte med om den bilden. Att misstänkliggöra vår rapportering är att skjuta in sig på fel saker, säger Geronimo Åkerlund och utvecklar:

– Man kan naturligtvis ha olika bilder av hur saker har hänt och skett och hur rösträkningen har skötts. Det förvånar inte mig att det i vår rapportering kommer fram saker som länsstyrelsen inte så gärna vill prata om.

Hur tänker du då, att de ”inte så gärna vill prata om det”?
– Det är det som jag tycker är konstigt egentligen. Länsstyrelsen jobbar för allmänhetens bästa.  Det är också vår roll. Vi granskar den här rösträkningen, som har varit problematisk. Det borde vara en granskning som de välkomnar. Jag har lite svårt att förstå kritiken och att man kategorisk slår ifrån sig och i stället skjuter på budbäraren och vrider och vänder på det här sättet. Vi har ju ställt frågor och begärt att få göra ytterligare intervjuer. Då har de sagt att de inte gör ytterligare intervjuer utan det som står i pressmeddelandet är de svar de har. Men vi tycker inte riktigt att de svarar på de frågorna vi ville ställa och vi vill också ha möjligheten att ställa följdfrågor.

Har länsstyrelsen gjort sig otillgängliga för er?
– Ja, absolut, det skulle jag ju säga.

Jonas Johansson och Länsstyrelsen tyckte inte ni hade riktigt på fötterna när ni berättar att det råder en tystnadskultur. Länsstyrelsen tycker att ni saknar grund för det?
–  Då blir det väldigt delikat. Jag har en erfaren granskande reporter, som gör gedigen research, och som sedan kan berätta att det råder en tystnadskultur i de här frågorna på länsstyrelsen. Vi har naturligtvis inget egenintresse i att hitta på att det skulle råda en tystnadskultur på länsstyrelsen. Varför skulle vi göra det? Det här är något vi har kommit fram till. Men nu börjar vi närma oss källskydd och sådana saker för att tala klartext. Tror kommunikationschefen verkligen att vi kan redovisa exakt vilka som har uttryckt att det råder tystnadskultur? Nej, jag stannar där. För det här är knepigt.

Geronimo Åkerlund lägger till:

– Kommunikationschefen säger att han vid upprepade tillfällen frågat efter våra källor och vart vi fått våra uppgifter ifrån. Det är inte klädsamt att han gör det. Han får leva med att han vi inte svarar på de frågorna. Om han tycker att han möts av en tystnad från vår sida, får han leva med det. Det är precis vår roll.

Hade ni kunnat göra bevakningen något annat sätt?
– Det kan man alltid göra.  Mitt fokus är om läsarna och tittarna har fått en god bild över rösträkningen. Det har de ju inte fått, skulle jag säga. Vi har gjort ett gediget arbete. Vi har granskat länsstyrelsens rösträkning så långt vi har kunnat.  Men samarbetsklimatet har inte varit det bästa.

Jonas Johansson säger också att inga andra medier hängde på er nyhet utom alternativa medier som Nyheter Idag och Avpixlat. Hur ser du på den bilden?
– Det tycker jag är en väldigt tråkig kommentar. Jag har inga synpunkter på om andra medier hänger på oss eller inte. Det kan vara svårt för andra etablerade medier, som inte har den research och faktainsamling som vi har gjort.  Att sedan andra så kallade alternativa medier väljer att citera oss, att göra den observationen, det blir bara fel. Vi har haft en massa mejlväxlingar och han (Jonas Johansson) pratar om ’mörka krafter’. Vi hade önskat att länsstyrelsen hade haft ett annat förhållningssätt. Det hade medborgarna kunnat tjäna på. Då hade vi kommit längre i att belysa de problem som ändå fanns. Men i stället slår de (länsstyrelsen) ifrån sig och svarar med ett pressmeddelande.  Det är tråkigt.