Den 15 september ifjol arrangerade SVT en personalfest på Stockholm Waterfront. I samband med det ingick public service-bolaget två avtal som kritiserats av Konkurrensverket.
 
Avtalens värde uppskattas ha uppgått till totalt 2,7 miljoner kronor.
 
Det ena avtalet handlade om upplåtelse av lokaler samt köp av mat och dryck. Här har Konkurrensverket ansett att SVT gjort fel och att upphandlingen av mat och dryck borde ha gjorts separat.
 
Det andra avtalet handlade om bland annat servering och ska alltså ha ingåtts utan föregående annonsering. SVT ska dock ha hävdat att det inte bryter mot lagen då avtalet är avrop från ett sedan tidigare upphandlat ramavtal.
 
Nu har förvaltningsrätten i Stockholm kommit med sitt beslut. SVT tvingas betala de sammanlagt 210 000 kronorna i böter som Konkurrensverket krävt.