Antalet svenskar som inte bidrar till välgörenhet har ökat, visar en undersökning från mediebyrån Adon. Undersökningen visar också vilka län som är mest och minst givmilda.

Antalet svenskar som inte ger bidrag till välgörenhet har ökat med en miljon människor, sedan 2015, visar Adons undersökning som bygger på en körning i Kantar Sifos Orvesto. Totalt handlar det om 2,9 miljoner människor som säger att det inte skänker pengar.

Undersökningen visar att det främst är personer som tidigare gett mindre summor som har slutat att ge. Men antalet bidragsgivare som ger mer än tiotusen kronor per år har sedan 2015 ökat med 23 procent till 100 000 personer.

”Vi ser en polarisering av bidrag till välgörenhet med stora förändringar i de grupper som ger mest och minst. Gruppen med minst variationer är personer som ger relativt stora summor på mellan fyra och tio tusen kronor årligen”, säger Daniel Eriksson som är VD på mediebyrån AdOn.

Sveriges mest givmilda län är Jönköping. Där skänker 65,3 procent av invånarna pengar till välgörenhet. Det minst givmilda länet är Dalarna motsvarande siffra är 55,8 procent.
I Jönköping finns även störst andel som skänker över 10 000 kronor.

Sveriges minst givmilda län (andel som inte skänker pengar)
Dalarna (44,2)
Norrbotten (42,3)
Södermanland (42,3)
Jämtland (42,2)
Gävleborg (41,4)


Sveriges mest givmilda län
Jönköping (34,5)
Västra Götaland (35,1)
Västmanland (35,4)
Stockholm (36,2)
Östergötland (37,2)