Intresseorganisationen Sveriges Mediebyråer får en delvis ny styrelse efter det senaste årsmötet.

Daniel Eriksson, vd på mediebyrån Adon, valdes om till styrelsens ordförande. Emma Thorp, Sverige-vd på Publicis, utsågs till vice ordförande. Ragnar Tingström, på mediebyrån Screamoch Therese Andersson, Howcom, valdes in i styrelsen som ledamot respektive suppleant.

här är Sveriges Mediebyråers nya styrelse
Daniel Eriksson, Adon, ordförande
Benjamin Holmfred, Mediabrands Sweden
Christine Völcker, Dentsu Sweden
Emma Thorp, Publicis, vice ordförande
Fredrik Eriksson, OMG
Jenny Leeb, Bizkit Havas
Malin Johansson, Tre Kronor
Ragnar Tingström, Scream (nyvald)

suppleant
Therese Andersson, Howcom (nyvald)