• Sveriges Marknadsförbund slår nu tillbaka mot de marknadsförbund som sagt att det har skett ett massavhopp bland marknadsföreningar.

  ”Vill bara tillägga att alla marknadsföreningar cirka 25 stycken lämnar Sveriges Marknadsförbund 2019 och är nästan 100 procent säker på att inte en enda köper förbundets tjänster”, berättar Canita Dagård, vd för Marknadsföreningen i Halland.

  Missnöjet ska ha uppstått få priset för en förening för medlemskap i Sveriges Marknadsförbund ”chockhöjdes” från 5 000 till 25 000 kronor

  Francesca O’Brien Apelgren, vd för Sveriges Marknadsförbund, lägger ut texten på förbundets hemsida:

  ”I media har det kommenterats att ’många av Sveriges Marknadsförbunds medlemmar har eller är på väg att lämna förbundet under 2019’. Detta stämmer inte.”

  Hon berättar vidare att Sveriges Marknadsförbund under 2018 genomförde en omorganisation i syfte att modernisera förbundet.

  ”Samtidigt som förbundets medlemserbjudande sågs över infördes också en enhetlig medlemsavgift”.

  Avgiften nu är samma för företagsmedlemmar som för marknadsföreningar. Marknadsföreningar som inte vill vara medlemmar erbjuds att köpa tjänster on demand från Sveriges Marknadsförbund.

  ”Detta är en anpassning till en föränderlig marknad. Sveriges Marknadsförbund har under åren genomgått åtskilliga utvecklingsfaser som inneburit samarbeten och förändringar i medlemsutbudet. Det är så vi utvecklas över tid och det är så vi är relevanta för vår medlemskrets. Det är alltså inte fråga om något ”massavhopp, varken kvantitativt eller av andra skäl.”

  Francesca O’Brien Apelgren berättar också att Sveriges Marknadsförbund ”har en stor tillströmning av nya medlemmar och förbundets ekonomi är stark”.

  Francesca O’Brien Apelgren vill dock inte ge några ytterligare kommentarer.