Stämningen gäller de gravida lärare som förbjöds att arbeta under pandemin. Ersättningen från Försäkringskassan var för låg, något som Sveriges Lärare anser bryter mot EU-rätten och är diskriminerande. Dessutom anser Sveriges Lärare att arbetsgivarna inte heller gav någon ”kompletterande ersättning” och ”många förlorade tiotusentals kronor”.

”Att föra talan direkt mot staten, och inte enbart mot arbetsgivaren och Försäkringskassan, bedömer vi ökar chanserna för att våra medlemmar i slutändan ska få ekonomisk kompensation. Det ökar också möjligheterna att vi får till ett vägledande domstolsavgörande”, kommenterar Sveriges Lärares förbundsordförande Åsa Fahlén.