Nyhetsbrevet heter Forskningsbrevet – Nyheter från kommunikationsforskningen och ska innehålla ”de senaste forskningsresultaten inom kommunikationsområdet”. Utgivningen sker kvartalsvis.

Innehållet kommer att vara baserat på fem källor, tidskrifterna: Journal of Communication Management, International Journal of Strategic Communication, Public Relations Review, Corporate Communication – an International Journal och Journal of Public Relations Research. Innehållet sammanställs av Jesper Falkheimer, professor i strategisk kommunikation vid Lunds universitet.

”Kunskap är makt och att vara uppdaterad och få koll på de senaste rönen inom forskning är vitalt för att vi kommunikatörer ska ha faktabaserade underlag till diskussioner och debatter om kommunikatörers värdeskapande i organisationer och samhälle, kommenterar Caroline Thunved, vd och generalsekreterare på Sveriges Kommunikatörer.