Staten gjorde fel som avskedade Transportstyrelsens generaldirektör Maria Ågren. Det konstaterar Arbetsmarknadsdomstolen.

Maria Ågren avskedades september 2017 efter att Dagens Nyheter hade avslöjat säkerhetsbrister i myndighetens it-system.

Maria Ågren flyttades till ett jobb på regeringskansliet, men fick sedermera sparken och överklagade avskedandet med hjälp av fackförbundet Sveriges Ingenjörer.

Arbetsmarknadsdomstolen skriver:

”Arbetsdomstolen har funnit att staten inte förmått styrka att generaldirektören gjort sig skyldig till brott. Domstolen har dock funnit att det finns anledning att kritisera generaldirektörens agerande men gjort bedömningen att omständigheterna varit mycket särpräglade och sammantaget funnit att generaldirektören inte åsidosatt sina åligganden på ett sådant grovt sätt att det motiverat ett avskedande från anställningen som generaldirektör i Regeringskansliet.”

Arbetsmarknadsdomstolen beslut innebär att Maria Ågren ska få tillbaka sitt jobb på regeringskansliet och Sveriges Ingenjörer kompenseras för sina rättegångskostnader.