Fackförbundet fick under år 2020 den största medlemsökningen på över ett decennium slår medlemsrekord.

Sveriges Ingenjörer fick under 2020 in 4 600 nya yrkesverksamma medlemmar. Antalet yrkesverksamma medlemmar ökade med 3,6 procent till 132 037. Enligt Sveriges Ingenjörer består de nya medlemmarna av en ”stor andel ingenjörer som tidigare inte sökt fackligt medlemskap”. Särskilt ökar yngre civilingenjörer som är i början av karriären. Här ligger medlemsökningen på 20 procent jämfört.

Totalt ökade Sveriges Ingenjörer med 2,7 procent till 159 017 medlemmar.

”Coronapandemin har satt avtryck i rekordmånga samtal och ärenden. Även intresset för våra medlemsaktiviteter inom bland annat karriärutveckling och ai har varit högt”, kommenterar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.