Fackförbundet Sveriges Ingenjörer ökar sitt medlemsantal för tolfte året i rad.

Under 2019 ökade Sveriges Ingenjörer sitt medlemsantal med 3 349 nya medlemmar. Det ger en ökning på 2,2 procent till sammanlagt 154 829. Ökningen bland de yrkesverksamma medlemmarna låg på 2 procent. Ökningen av ingenjörsstudenter låg på 4,7 procent.

”Förbundets styrka ligger i vårt fokus på våra medlemmar. Ingenjörer har en avgörande roll i utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Som förbund kan vi stödja det genom att bidra till utvecklingen av medlemmarnas kompetens, lön, trygghet och status. Det arbetet ska vi göra ännu bättre under 2020”, kommenterar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.

Sveriges Ingenjörer säger sig vara det största akademikerförbundet. De får dock en ny utmanar när Jusek och Civilekonomerna fusionerar till Akavia med över 130 000 medlemmar.