Anna Margitin, ordförande Akademikerna/Sveriges ingenjörer, på Volvo Cars och tidigare dito Magnus Sundemo, ifrågasätter på DN Debatt att Volvo Cars ska slås ihop med ägarkoncernen Geely.

”När Li Shufu blev ny huvudägare av Volvo myntade han uttrycket ”Unleash the tiger” – ”släpp lös tigern”. Det har lett till företagets remarkabla utveckling. Den friheten måste behållas för fortsatt framgång, skriver artikelförfattarna”, skriver de två fackliga representanterna på DN Debatt.

De köper inte ”så kallade bilexperter” idé om att ’Volvo är för litet för att klara sig på egen hand’ och slår fast att: ”pengar och storskalighet i utvecklingsarbetet av ny teknologi aldrig kan ersätta en företagskultur som tillåter och uppmuntrar individer och medarbetare att leverera på topp i form av mänsklig skaparkraft, initiativ och innovationer i världsklass”.

Anna Margitin och Magnus Sundemo tar upp den förra ägaren Ford som skräckexempel:

”Volvo Cars blev en marionett, styrd av en maktfullkomlig koncernledning i Detroit som fattade alla avgörande beslut. Bolagsstyrelsen i Volvo Cars var inte mer än ett informations­utskott utan makt och självständighet”.

istoria fått en styrelse med mandat att fatta alla avgörande beslut självständigt utan en överrock i form av en koncernledning och koncernstyrelse.