Regeringen en föreslår en höjning av ersättningsbeloppen för utbildningar inom naturvetenskap och teknik för att möjliggöra mer lärarledd tid och tillgång till utbildningsmiljöer. Det handlar om 100 miljoner kronor 2024, 200 miljoner kronor 2025 och 305 miljoner kronor från och med 2026.

Regeringen föreslår även en riktad satsning för att utöka civilingenjörsutbildningarna. Under 2024 tillförs 62 miljoner kronor att bygga ut civilingenjörsutbildningarna vid Uppsala universitet, Lunds universitet och Chalmers Tekniska Högskola Aktiebolag. Fullt utbyggd kommer beloppet att från 2029 uppgå till cirka 200 miljoner kronor, inklusive studiemedel. Även basårsutbildningar byggs ut för 31 miljoner kronor i 2024 och 74 miljoner kronor från 2025, inklusive studiemedel.

–  Det finns delar som inte är 100-procentiga, men det känns ändå som en stor framgång. Det viktigaste är den delen vi jobbar hårdast med här, att man tillför resurser till ingenjörsutbildningarna, säger Johan Kreicbergs, chef för politik och påverkan på Sveriges Ingenjörer.

Han berättar vidare:

– Under de senaste 30 åren har resurserna till ingenjörsutbildningarna minskat i reella tal till 60 procent. Nu tillförs medel och vi ser positivt på att man bryter en 30-årig nedgående trend. Det är också viktigt att man ökar intresset för ingenjörsutbildningar. Söktrycket är för lågt och för få ingenjörer kommer ut.

Johan Kreicbergs tycker att det är ”unikt att en regering genomför en satsning på en yrkesgrupp som företrädesvis finns i den privata sektorn”.

–  Tidigare har det mest handlat om till exempel lärarsatsningar.

Hur har ni nått denna framgång?
– Vi har koncentrerat oss på att analysera och studera hur det förhåller sig med laborationer och lärarledda lektioner och hur genomströmningen är på utbildningarna. Bara 50 procent kommer igenom utbildningen samtidigt som fler ingenjörer behövs för att både klara digitalisering och klimatomställning.  Arbetslösheten för ingenjörer ligger lägre än 1 procent.

–  Sedan har vi haft en tät dialog med departementen och talat om de behov som finns.

Har det med regeringsskiftet att göra?
– Jag vet inte. Vi hade arbetat på samma sätt. Tidigare regeringar har enbart ökat antalet platser på högskolan, men det är ett slag i luften eftersom söktrycket är så lågt. Det viktiga är att få igenom de som har påbörjat sina utbildningar.

Räcker pengarna som regeringen lägger till?
 – Nu säger man 300 miljoner kronor. Jag skulle säga att det behövs 2-3 gånger mer för att nå internationell toppnivå, men att regeringen nu tar första steget är oerhört viktigt. Vi har sett hur anslagen har dalat för varje år.