När det gäller politiskt program har Sveriges Ingenjörer fattat beslut om tre nya delprogram:

* ett nytt arbetsmiljöpolitiskt program med ”särskild hänsyn till hemarbete och digitalisering”.

* ett nytt miljö- och klimatpolitiskt program, som ”utgår från de globala hållbarhetsmålen enligt Agenda 2030 och de svenska miljökvalitetsmålen”.

* ett nytt utbildningspolitiskt program där ”högskolorna måste få förutsättningar att erbjuda vidareutbildning på rätt nivå för yrkesverksamma ingenjörer”.

Utöver den har förbundsstyrelsen fått i uppdrag att säkerställa att förbundet stärker sitt påverkansarbete för att förbättra arbetsgivarens tillämpning av lönekartläggningen, stärka förbundets satsningar på ledare och chefer samt ta fram ett industripolitiskt program senast till Ingenjörsfullmäktige 2023. Förbundsstyrelsen ska också utreda ”påverkan av den fjärde industriella revolutionen på arbetslivet och den svenska modellen”.

När det gäller styrelsen gick ingenjörsfullmäktige på valberedningens linje och valde in Per Arne Lundberg (ordförande för Akademikerförbundet) och Ulf Nordberg (Luleå tekniska universitet) som nya ledamöter i Sveriges Ingenjörers förbundsstyrelse.