Det är konsultbolaget WSP som har genomfört undersökningen för Sveriges Ingenjörer. I snitt kostar en kontorsplats i Sverige över 62 000 kronor per år. Dyrast är Stockholm med 88 754 kronor per arbetsplats och år och lägst är kostnaden i Jämtlands län, 38 624 kronor. Snittet för landet med Stockholm borträknat ligger på 43 941 kronor.

WSP räknar med att antalet distansarbetade timmar på svensk arbetsmarknad kan öka med drygt 170 procent.

Här finns stora pengar för företagen att spara, något som Sveriges Ingenjörer varnar för:

” Minskade kontorsytor är förenat med stora, kortsiktiga vinster för företagen. Ett exempelföretag i Stockholm med 300 anställda sparar 18 miljoner kronor om året”, kommenterar Johan Kreicbergs, samhällspolitisk chef, Sveriges Ingenjörer, och vidare:

”Arbetsgivarna måste alltid erbjuda alla anställda en god arbetsmiljö, som är likvärdig med den som finns på kontoret. Detta gynnar såväl företagens långsiktiga utveckling som arbetstagarnas hälsa”.

kostnader för en kontorsplats
Stockholms län: 88 754 kronor
Skåne län 54 195
Uppsala län 53 247
Västra Götalands län 52 184
Gotlands län 46 390
Västernorrlands län 45 574
Jönköpings län 45 553
Östergötlands län 44 656
Kronobergs län 43 452
Örebro län 43 393
Västmanlands län 43 090
Värmlands län 42 953
Södermanlands län 42 821
Västerbottens län 41 429
Hallands län 41 065
Gävleborgs län 40 929
Dalarnas län 40 774
Blekinge län 39 747
Kalmars län 39 698
Norrbottens län 39 055
Jämtlands län 38 624