– Många gånger kom Fredrik Reinfeldt tillbaka till ”när ekonomin tillåter”, vilket var lite vagt. Men det kanske också är rätt, med tanke på det ekonomiska läget vi befinner oss i.

Trots att förbundet är förhållandevis nöjda med statsministerns deklaration, efterfrågar de en bätter forskningspolitik och skatter.

 – Det måste löna sig bättre att ta på sig en lång och tuff utbildning och det måste sättas i kontrast till värdet man sedan tillför samhället.

Dessutom lobbar förbundet för att framgent skapa försörjning med studentmaterial till de tekniska utbildningarna. Ingenjörsyrket måste blir populärt.

 – Idag produceras förre studenter från nv-programmen än vad det finns platser på de tekniska högskolorna och universiteten. Man klarar inte att fylla ut alla högskoleplatser även om alla nv-studenter sökte.

Vad förväntar ni er av regeringen?

 – Att de arbetar intensivt med organisationer och näringsliv för att göra naturvetenskapsprogramet intressant. De måste hitta alternativnyttan. Vissa yrken med åtföljande yrkesval behöver högre status för att folk ska läsa dem. 

Hur ska ni agera?

– Vi kommer att intensifiera våra kontakter med politikerna. Både själva och genom Saco.