Efter årsskiftet tillträder Jens Jacobsson, som tidigare varit chefsjurist på förbundet och numer är vice vd för Akavia, som förbundsdirektör för Sveriges Ingenjörer. Han ska därmed leda kansliet med 175 medarbetare. Jens tillträder 11 januari 2023 och ersätter då Richard Malmborg som går i pension.

”Jens Jacobsson har en gedigen facklig erfarenhet och en förståelse för förbundets själ och hjärta. Det ger god potential för fortsatt utveckling av kansliverksamheten tillsammans med våra medarbetare och till nytta för våra medlemmar”, kommenterar Ulrika Lindstrand, förbundsordförande Sveriges Ingenjörer.