Det är Stina Liljekvist, kommunikations & marknadschef på Skandia, som har valts till ny styrelseordförande i Sveriges Annonsörer. Hon ersätter Michael Grimborg.

Sveriges Annonsörer tar även in tre nya ledamöter plats i styrelsen.

”Kommunikation och marknadsföring är centrala frågor för företags konkurrenskraft och tillväxt. Sveriges Annonsörer har en viktig roll att driva frågor viktiga för branschen i en allt mer snabbföränderlig och komplex omvärld. Digitalisering, globalisering och grön omställning påverkar marknadsföringslandskapet i grunden”, kommenterar Stina Liljekvist.

De tre nya styrelsemedlemmarna är:

Kristoffer Stenqvist, nordisk marknadschef, Kry
Robert Arvidsson, kommersiell chef, Liseberg
Fredrik Kullberg, marknads- och kommunikationschef, Apotek Hjärtat