Karin Olofsdotter, Sveriges ambassadör i Washington har lämnat en rapport till UD om läget i USA. Dagens Opinion har läst den.

I rapporten, som är skriven innan oroligheterna bröt ut, skriver Karin Olofsdotter att hon tror att USA fortsätter i en protektionistisk riktning och att landet kommer att vara fortsatt angeläget om att minska sin truppnärvaro utomlands, oavsett vem som kommer att vinna presidentvalet.

Karin Olofsdotter skriver vidare att närvaron på internet kommer att vara av stor betydelse eftersom det är osäkert hur det kommer att bli med fysiska kampanjmöten .

Den demokratiska kandidaten Joe Biden kampanjar från sitt hemmabibliotek “och går inte riktigt genom rutan/skärmen” skriver den svenska ambassadören.

“Biden har ingen naturlig plattform att visa sig handlingskraftig ifrån, han är ju varken kongressledamot, guvernör eller borgmästare, samtidigt som motståndaren varje dag hanterar de frågor som upptar de flesta amerikaner, pandemi, liv och död och möjlig arbetslöshet”, rapporterar Karin Olofsdotter som också konstatera att president Donald Trumps digitala närvaro i sociala medier är betydligt större.

Coronaviruset har förändrat spelplanen för presidentkampanj. God ekonomi och låg arbetslöshet skulle vara basen för återvalskampanjen. Istället kommer kampanjen handla om hur Donald Trump hanterade coronakrisen:

“De enorma stimulansåtgärderna har ännu inte givit resultat och ytterligare BNP-fall väntas det andra kvartalet”, skriver Karin Olofsdotter hem till Stockholm.

Tonchi Percan