Sveriges Allmännyttas vd Anders Nordstrand beklagar att regeringen ta bort producentansvaret för mediebranschen.  Åtminstone borde regeringen utreda konsekvenserna innan beslutet tas, anser han.

Dagstidningarna har tappat annonsaffärer de senaste åren och corona-kriser har ökat annonstappet.

Journalistikens ekonomiska villkor har varit ansträngda under lång tid, och har försämrats ytterligare till följd av coronakrisen. Nu letar regeringen efter en lösning som innebär att mediernas producentansvar för returpappersinsamlingen upphävs.
Det besked gillar inte Sveriges Allmännytta.

“Tidningsbranschens svåra ekonomiska situation måste kunna lösas på annat sätt än att upphäva producentansvaret för returpapper som funnits sedan 1994. Digitaliseringen är inget nytt fenomen”,  skriver vd Anders Nordstrand i ett remissyttrande .

Han tillägger:

“Sveriges Allmännytta menar att förslaget träffar fel. Förslaget kommer att gynna pappersmassaindustrin och inte leda till att förbättra eller underlätta journalistikens villkor. Vidare förefaller det ha glömts bort att returpapper inte bara utgörs av tidningar med journalistiskt material. Att en hel del av det papper som sätts på marknaden utgörs av andra trycksaker som till exempel reklamblad förefaller inte ha tagits med i beräkningen. Även producenter av reklamblad och andra produkter som alltså inte är journalistiskt material, kommer enligt förslaget att undgå ansvaret för sina produkter.”

Sveriges Allmännytta är bransch- och intresseorganisation för över 300 allmännyttiga kommunala och privata bostadsföretag.

Tonchi Percan