Inom EU pågår diskussionen om att släpvagnar och påhängsvagnar inte får vara högre än 4 meter och att höjden på tyngre lastbilar skall begränsas till 4,95 meter.
 
Likaså finns det planer på att begränsa längden på fordon till 24 eller 25,5 meter.
Detta är inte acceptabelt för Sverige skriver Mårten Johansson, Magnus Falk och Ulrik Långberg på Sveriges åkeriföretag.
Och tillägger:
“Sveriges åkeriföretag yrkar på att regeringen skyndsamt vidtar åtgärder som säkerställer att Sverige kan behålla och vidareutveckla större mått och högre vikter för godstransporter med tunga fordon på väg.”
Enligt Sveriges åkeriföretag skulle konsekvenserna bli ”betydande” om regeringen inte skulle lyckas med att värna svenska intressen.
 

Tonchi Percan