Sverigedemokraterna minskar kostnaderna för migration och integration med runt 28,5 miljarder under 2017 i skuggbudgeten. Därefter ligger kostnadsminskningarna på runt 30 miljarder per år fram till 2020. Dessutom skrotar Sverigedemokraterna regeringens 10 miljarder kronor till kommunerna.
 
– Vi säger nej till flyktingmiljarderna, säger Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska tales person Oscar Sjöstedt.
Just de pengarna vill Sverigedemokraterna rikta främst till att förstärka lärarna, polisen och sjuksköterskor med ”särskilda insatser”.
Sverigedemokraterna säger även nej till bostadssubventioner, skrotar nystartsjobben och ska spara inom arbetsmarknadspolitiken.
En reform är den nya anställningsformen ”lärlingsanställningar”, en form att nyanställning upp till tre år och som kostar 4 miljarder per år och riktar sig särskilt till alla som inte gått klart gymnasiet, ”såväl inrikes födda som utrikes födda”.
Sverigedemokraterna vill också slopa allmän löneavgift och sjuklöneavgifter för småföretag, vilket ska ge 75 000-80 000 nya jobb.
Sverigedemokraterna vill stärka garantipensionerna med 10 procent från 1 januari 2017. Kostnad 3,3 miljarder kronor. Uppenbart en mycket viktig fråga för partiet.
–  Den tar vi med oss in regeringsbildningen, säger Oscar Sjöstedt.
Sverigedemokraterna vill också ta bort skatteskillnaden mellan pensionärer och vanliga löntagare.
Sverigedemokraterna säger nej till regeringens skiktgräns, nej till Kemikalieskatt och bensinskatt.