I debattartikeln, som har publicerats i Dagens Industri, i dag berättar de bland annat om ett besök i Hammarby sjöstadsverket under World Water Week i Stockholm:

"Genom ett långsiktigt och nära samarbete inom miljö- och energiområdet vill Sverige och USA skapa synergieffekter och åstadkomma fördelar som också kan komma fler än våra länder till gagn. Ny kunskap och ny teknik för att möta miljö- och klimatutmaningarna får mångdubblad effekt när de sprids till fler.

Det är tydligt att mycket av framtiden ligger i att stärka den förnybara, hållbara energiproduktionen. I USA har andelen förnybar energi fördubblats sedan 2008 och sedan 2006 har USA:s koldioxidutsläpp minskat med åtta procent. I sitt State of the Union-tal förra året lyfte också president Obama fram att grön teknik bidrar till såväl stärkt säkerhet, ökad hållbarhet som mängder av nya jobb. Allt detta är sådant vi och resten av världen behöver.

Samma tydliga ambitioner återfinns i den svenska energipolitiken, som bland annat syftar till att bygga ut ett tredje starkt förnybart ben i energiförsörjningen. Syftet är att ställa om till ett långsiktigt hållbart energisystem samtidigt som vi stärker Sveriges försörjningstrygghet.

Och den omställningen går stadigt framåt. Sverige har nu snart nått målet om att hälften av landets energiförsörjning ska vara förnybar. Samtidigt har vi lyckats kombinera en stark ekonomisk tillväxt utan att utsläppen följt med.

Sverige och USA har på många områden olika förutsättningar, men vi har också likartade ambitioner, och en rad likartade initiativ som syftar till att stärka den hållbara utvecklingen. Främjandet av elbilar och laddstationer är några exempel, en hållbar avfallshantering ett annat.

I detta ingår också att USA och Sverige lär av varandra, i ett ambitiöst samarbete på miljö- och energiområdet. Genom SAGA, Swedish American Green Alliance, samarbetar USA och Sverige för att uppmärksamma framstående företag och lösningar på miljöteknikområdet.

Flera olika internationella studier pekar på att den globala efterfrågan på miljöteknik kommer växa med 10-15 procent per år framöver och att den inom kort kommer vara cirka 1 000 miljarder dollar per år. Sveriges exportandel idag är mindre än en procent av potentialen, vilket innebär att det finns enorma möjligheter att öka den svenska exporten. Enbart Kina har ett investeringsbehov i hållbar energiteknik om cirka 5 000 miljarder dollar.

När vi idag besöker Hammarby sjöstadsverket, en FoU-anläggning för utveckling och utbyte av kunskap och teknik inom vattenreningsområdet är det en del i USA:s och Sveriges gemensamma arbete. Hammarby sjöstadsverket är ett mycket spännande projekt, med IVL Svenska Miljöinstitutet och det svensk-amerikanska företaget Xylem i spetsen. Deras ambition är att, tillsammans med andra mindre företag, utveckla och tillämpa spjutspetsteknik som göra anläggningen till ett föredöme världen över och sätta såväl Sverige och Stockholm på världskartan inom effektiv vattenrening.

Vi som företräder regeringar kan skapa goda villkor för miljöteknikföretag, vilket exempelvis den svenska regeringen nu gör genom en särskild miljöteknikstrategi där 400 miljoner kronor används för att hjälpa miljöteknikföretag ut i världen.

Men när det är gjort är det företag och investerare som måste ta chansen och dra nytta av den potential som finns på den globala marknaden.

Anna-Karin Hatt, it- och energiminister
Mark Brzezinski, USAs ambassadör