Statliga Vinnova finansierar landets första testbädd för edtech-branschen, läst testanläggning för utbildningsbranschen. Kostnader för testbädden ligger på 14 miljoner, varav Vinnova lägger 6,9 miljoner. Resten kommer från tio huvudmän och branschen, enligt ett utskick från branschorganisationen Swedish Edtech Industry.

Testbädden ska kunna användas av skolor till att ”utveckla förmåga att välja och värdera digitala lärresurser för ökad effekt i undervisningen och vässa utvecklingen av nya digitala tjänster för lärande”. Testbädden ska även tillhandahålla en ”strukturerad metod” som ska användas till att ”testa och utvärdera digitala verktyg för lärande”.

Projektet löper i två år. Målet är att ha genomfört 150 tester under perioden.

huvudmän som finansierar testbädden
Nacka kommuns kommunala skolor är projektägare, Uppsala kommun, Lidingö kommun, Academedia, Nackademin, Företagsekonomiska institutet (FEI), Falkenbergs kommun, Halmstad kommun, Högskolan i Halmstad, ABB-gymnasiet i Västerås, Lilla Nackas skolor och förskolor.

regionala aktörer som medverkar
NetPort Science Park i Blekinge
Region Halland

branschaktörer
Swedish Edtech Industry, sitter i styrgruppen och representerar företagen