Därmed hamnade nettoomsättningen på 26 miljoner kronor. Det är den högsta omsättningen som noterats för bolaget sedan år 2005. Rörelseresultatet ökade från 46 000 till 177 000 kronor.
Bolaget heter Sigill Kvalitetssystem AB, har 16 anställda och är ett dotterbolag till Lantbrukarnas Ekonomi AB. Det i sin tur är helägt av Lantbrukarnas Riksförbund. 

Sigill Kvalitetssystem AB driver varumärket Svenskt Sigill och säljer kvalitetscertifieringar samt erbjuder konsulttjänster. 

38 procent av försäljningen sker till bolagen inom Lantbrukarnas riksförbund.