Den nuvarande rektorn Eva Åkessons förordnande går ut 2017 och en ny rektor ska utses. Den nya rektorn ska utnämnas av ”konsistoriet” som Carola Lemne är ordförande för. Där sitter även Birgitta Ed, grundare av byrån Six Year Plan och partner med Moderaternas finansministerkandidat Ulf Kristersson.
 
Carola Lemne har anklagats för att sitta på dubbla stolar och gå näringslivets ärenden efter att ha kommit med förslag på att lyfta in en sekretess i ansökningsprocessen som gör att det inte blir offentligt vem som söker jobbet, något som skulle ge exempelvis näringslivsföreträdare mod att söka jobbet. Konsistoriet får också kritik för att ta ett starkare grepp om rekryteringen.

Motståndare är bland annat Ylva Hasselberg, professor i ekonomisk historia vid Uppsala universitet.

Förslaget har återremitterats och ska tas upp till diskussion på ett möte i dag.