Temat på kampanjen är ”Tänk stort”.  Syftet är att få fler att rösta i EU-valet på söndag.

”Vi vill uppmärksamma EUs betydelse för Sverige och få fler att tänka på EU i ett större perspektiv”, säger Hedvig Franchell, ansvarig för kampanjen på Svenskt Näringsliv.

Svenskt Näringsliv vill få fram EUs betydelse för Sverige och på det viset motivera fler att gå och rösta.

Kampanjen består av en printannons för Svenska Dagbladet och Dagens Industri och en film för Facebook.

– Vi vänder oss till en bred målgrupp och framförallt till dem som är skeptiska och inte ser något värde i att rösta. Vi vill berätta att EU är viktigt och många förstår inte hur vilken betydelse besluten som fattas av EU har för svensk ekonomi och välfärd.

Om allmänheten är viktigt, varför annonserar ni då i elitmedier Svenska Dagbladet och Dagens Industri?
– Det kände som en bra placering. Vi lägger inte en så stor del av budgeten på print. Och vi vill visa att vi kommunicerar i de här frågorna.

Hur många ska ni nå via Facebook?
 – Vi har inte satt upp något mål. Tanken är att gå brett. Men ska man nå hela befolkningen med Facebook kostar det miljoner. Jag hoppas vi ska nå några hundratusen.

Kampanjen körde i gång 21 maj.

Varför går ni in så sent?
 – Det handlar om att intresset är som störst sista veckan före valet.

Byrån Humbelstorm har bistått Svenskt Näringsliv.