Att Vattenfall stänger reaktorerna Ringhals 1 och 2 i förtid på grund av ekonomiska skäl är logiskt, enligt Svenskt Näringsliv som menar att det är resultatet av den rödgröna regeringens politik.
 
Enligt Svenskt Näringsliv är elmarknaden dysfunktionell i dag bland annat på grund av ökade subventioner inom ramen för elcertifikatsystemet men också höjningen av effektskatten, något som leder till att det skapas ”ett artificiellt överskott” på el.
 
Svenskt Näringsliv anser att om den rödgröna regeringens politik fortsätter lär fler liknande beslut komma och kritiserar regeringen för att inte ta ansvar för Sveriges elförsörjning.
 
”Det är tydligt att det som nu sker är en politiskt driven ekonomisk avveckling av kärnkraften, vilket faktiskt sägs mer eller mindre rakt ut i vårbudgeten. Det är en mycket märklig politik av en regering som vill ta ansvar för Sverige genom att driva fram en stängning av fullt fungerande koldioxidneutrala elproduktionsanläggningar i förtid”, skriver arbetsgivarorganisationens energiexpert Marie Sunér Fleming i en kommentar.
 
Hon pekar på att Svenska Kraftnät i studier ”pekat på det oerhört ansträngda läge som uppstår när tre reaktorer är borta ur systemet” och frågar hur regeringen tänkt lösa problemet.
 
Svenskt Näringsliv föreslår att Energikommissionens uppdrag ska gälla längre än till bara 2025.