Beräkningen bygger på en undersökning bland företag som är medlemmar i Svenskt Näringsliv. 2 600 företag erbjöds att medverka i enkätundersökningen varav 1 235 svarade.  Företagen fick uppge hur stor andel av arbetstiden som de får lägga på att hantera och efterleva regelverk varje vecka. Utifrån detta beräknade Svenskt Näringsliv kostnaden för nedlagd tid, inköp av tjänster och nödvändiga investeringar till följd av regelverket.

Enligt undersökningar från Svenskt Näringsliv och från Näringslivets regelnämnd, NNR,  som Svenskt Näringsliv refererar till, upplever företagen att regelkrånglet ökar. Svenskt Näringsliv refererar även till en rapport från Tillväxtverket som visar att regelbördan näst efter komptensförsörjning, är företagens största utmaning. 28 procent av företagen i Tillväxtverkets undersökning uppgav att tillväxten hindrades av lagar och myndighetsregler.

I sin rapport kommer Svenskt Näringsliv fram till att regelkrånglet är mindre för företag i andra konkurrerande länder och refererar till Världsbankens index. Om Sverige kunde höja sitt resultat med tio procent i indexet skulle Sverige som land få en snabbare årlig tillväxt på 1,3 procentenheter, enligt Svenskt Näringslivs rapport.