I september aviserade regeringen en översyn av Arbetsförmedlingen. Sedan dess har Elisabeth Svantesson tagit över som arbetsmarknadsminister efter Hillevi Engström (m) som blev biståndsminister. Annars har inget hänt.
Svenskt Näringsliv konstaterar att svenskarnas förtroende för Arbetsförmedlingen har halverats på tio år samtidigt som myndigheten hanterar 70 miljarder kronor varje år till att genomföra arbetsmarknadspolitiken varav en tiondel, 7 miljarder går till personal och lokaler. Svenskt Näringsliv anser sig bidra dubbelt till finansieringen av Arbetsförmedlingen, genom det offentliga systemet och genom den parternas omställningsorganisationer. Uppenbart vill Svenskt Näringsliv ha mer valuta för pengarna.
"Många av våra företag uppger att de vill anställa, men har svårt att hitta rätt arbetskraft. Uppemot vart femte rekryteringsförsök misslyckas", skriver Svenskt Näringsliv i inlägget som är undertecknat av organisationens olika branschförbund, men inte dess vd Urban Bäckström.
här är kraven som Svenskt Näringsliv ställer på en framtida Arbetsförmedling
* Väl fungerande kontakter med arbetsgivarna.
* Förenklade arbetsmarknadspolitiska stöd och utgå från arbetssökarens och arbetsgivarens behov.
*Programinsatser som ger dåligt resultat "bör justeras eller avvecklas."
* Arbetssökande ska kunna välja förmedlingsaktör. Ersättning till privata aktörer bör vara högre till individer som står längre från arbetsmarknaden.
* Bodelning mellan upphandlare (idag Arbetsförmedlingen) och utförarna (leverantörerna). En annan myndighet eller organisation ska sköta upphandlingen.
* Alla leverantörer, privata, ideella eller offentliga, ska behandlas och utvärderas lika. Detta gäller även Arbetsförmedlingen, som alltså ska handlas upp, enligt Svenskt Näringslivs förslag.
* Reformen genomförs via ett antal pilotprojekt som löper samtidigt som lagstiftningen omarbetas.

Vilken myndighet är det då som ska handla upp arbetsförmedlingstjänster, inklusive hela Arbetsförmedlingens produktion. Och vilka programinsatser bör avvecklas?
– Det är bland annat detta som måste utredas och den översyn som regeringen aviserat måste ta fram de lämpliga förslagen på såväl myndigheter som rensning. Man skulle kunna tänka sig att Statskontoret kan vara ett alternativ, men det kan förstås finnas andra lösningar. När det gäller program så fungerar väl bara nystartsjobb riktigt bra. Där har IFAU har beskrivit bottennappen, säger Svenskt Näringslivs presschef Peter Isling.