”Det är positivt att regeringen öppnar upp för all fossilfri kraft genom att vilja säkerställa vattenkraftsproduktion, snabba på utbyggnad av vindkraft och undanröja hinder för kärnkraft. Vi kommer behöva all fossilfri el vi kan få för att klara den gröna omställningen”, berättar Jan-Olof Jacke, via mejl.

Men han vill se ”action”.

”Avståndet mellan ord och handling måste krympa”, säger Jan-Olof Jacke.

Han utvecklar:

Det är väl klarlagt vilka hinder som behöver undanröjas och vilka åtgärder som krävs för att nya investeringar ska komma till stånd. Med dagens besked förutsätter jag att det kan gå snabbt att komma framåt i frågan.