Under dagen har Svenskt Näringsliv lagt ut en artikel av vd Urban Bäckström på sajten och lyckats få stort utrymme i bland annat Ekot. Dock något utom hörhåll för socialdemokraternas partiledare Stefan Löfven som är i Palestina och Israel för att föra samtal om fredsprocessen i Betlehem, Hebron, Ramallah, Jerusalem och Tel Aviv. Med på resan är Ann Linde, internationell sekreterare och Oscar Stenström, utrikespolitisk rådgivare.
 
Den av Urban Bäckström undertecknade artikeln tar upp flera "negativa dimensioner" i Socialdemokraternas förslag:
 
* I "princip" inför Socialdemokraterna "ett näringsförbud för stora delar av tjänstesektorn".
* Socialdemokraterna utgår från "föreställningen att privat verksamhet håller sämre kvalitet och därför behöver regleras, trots att sanningen är att den ofta är bättre".
* Makten för "vilka privata utförare som ska få verka från medborgarna till politiker som ofta har en egen offentlig verksamhet att försvara".
 
För Dagens Opinion utvecklar presschefen Peter Isling hur Svenskt Näringsliv ser på konsekvenserna av Socialdemokraternas förslag.
 
– Det är helt fel ansats i beslutet eftersom man vill bestämma vilka företag som ska få finnas. Och det beslutet läggs på kommuner och landsting. Nästa steg är att bestämma vilka kostnader företagen ska få ha. Det är ett oerhört ingrepp, skriver Peter Isling i ett mejl till Dagens Opinion.
 
Han fortsätter:
– Konkurrensen sätts ur spel när kommuner själva ska kunna bestämma om och vilka företag som ska få etablera sig. Det skapar även utrymme för godtycke.
 
Svenskt Näringsliv befarar att kommunerna sätter konkurrensen ur spel.
 
– Kommunerna har egen verksamhet och många vill kanske inte ha någon konkurrens. Då sätts konkurrensen ur spel och det är det viktigaste medlet vi har för att få bra kvalitet och bra priser.
 
Svenskt Näringsliv vill också vrida debatten till att handla om kvalitet i stället för vinster.
 
– Om någon är missnöjd med kvaliteten inom skola, vård och omsorg, då är det på kvaliteten som man ska ställa krav. Man ska stärka för konsumenten så att hon eller han kan byta snabbt om det inte fungerar. Det perspektivet bortser Socialdemokraterna helt ifrån.