– Vi har varit hyggliga, lyssnat och inte gått ut i media. Andreas Carlgren (tidigare miljöminister, red.anm.) sa åt oss att inte göra någon medial historia av detta utan verka på fakta och möten. Vi har varit ”snälla”, om vi kan kalla det så, lyhörda i mån om att få ett resultat men inte medial uppmärksamhet, förklarar Inger Strömdahl, miljöansvarig på Svenskt Näringsliv.
 
Arbetsgivarorganisationen har i nästan fyra år jobbat med att försöka få regeringen att byta fot i frågan om det nya svaveldirektivet, som antogs av FNs sjöfartsorgan IMO i oktober 2008 och som innehåller bestämmelser om exakt hur mycket svavel som fartygsbränsle får innehålla med syftet att minska svaveldioxidutsläppen i haven. Enligt de nya reglerna får fartygens bränsle innehålla max 0,1 procent svavel år 2015 i Östersjön, Nordsjön och Engelska kanalen, samtidigt som det i övriga Europa är tillåtet att använda bränsle med upp till 3,5 procent svavel fram till år 2020 för att därefter minska till 0,5 procent.
 
Svenskt Näringsliv anser att reglerna slår särskilt hårt mot företag i norra Europa och har försökt få till ändrade regler.
 
– Jag tycker vi har gett mycket fakta i den här frågan så våra politiker ska ta tag i det och driva igenom mindre ändringar i det internationella IMO-beslutet. Vi är beredda från svensk industri att gå före, men inte fullt så långt, säger Inger Strömdahl.
 
Hon berättar att de bland annat, tillsammans med andra europeiska aktörer, skickat ett brev till EU-kommissionens ordförande José Manuel Barroso och även haft otaliga möten med olika ministrar där de informerat om konsekvenserna och kommit med förslag. I juni förra året skickade 15 industriledare också ett brev till statsminister Fredrik Reinfeldt (m). Men något svar fick de inte från honom, som inte heller besvarade Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckströms brev i höstas. Istället hänvisades de till miljöminister Lena Ek (c). Hon har inte heller svarat.
 
I enlighet med Andreas Carlgrens önskan har arbetet alltså skett utanför mediernas strålkastare och några större kampanjer har inte blivit av. Hittills har deras ansträngningar inte gett resultat.
 
– Det finns delar i Alliansregeringen som vill göra det och delar som inte tycker att det är möjligt. Vi anser att det saknas politisk viljeriktning att stötta svensk basindustri, att se till så att basindustrin överlever, konstaterar Inger Strömdahl.
 
Nu bjuder Svenskt Näringsliv in politiker från alla partier att besöka de företag som kan påverkas av de nya reglerna. Detta kommer efter Expressens avslöjande i helgen om hur tre socialdemokratiska riksdagsledamöter imorgon åker ut på en ”svavelturné” för att kritisera regeringens och i synnerhet Centerpartiets agerande i frågan.
 
Men att det skulle handla om en intensifiering av lobbyarbetet viftar Inger Strömdahl bort.
 
– Nej, det är ingen upptrappning från vår sida. Vi fortsätter på den nivå vi gjort under lång tid. För oss är en kärnverksamhet att ordna arenor kring viktiga näringslivsfrågor för politiker från alla partier och företag.
 
Enligt Inger Strömdahl ska de tre socialdemokratiska politikerna dessutom själva ha sökt upp svenskt Näringsliv och frågat om det fanns möjligheter för dem att besöka företag.
 
– Vi ställer upp för alla som vill besöka företag och diskutera frågor som vi tycker är centrala. Vi arrangerar kontakterna och ser till att det ges möjlighet att träffa företagen, säger hon.
 
Svenskt Näringsliv ser gärna även att miljöministern gör ett besök. I en kommentar på sajten formulerar de fem frågor som näringslivet gärna vill att hon besvarar. Bland annat om hon delar deras uppfattning att svavelfrågan inte bör ligga under hennes departement utan snarare under näringsdepartementet.
 
– För oss är det rakt av en konkurrensfråga. Gör man det till en miljöfråga bör man göra det till en helhetsfråga och inte bara titta på svavel. Svavel är inte i dag inte ett problem för människors hälsa och miljö, vilket rapporter visar på.