Det är Svenskt Näringsliv, LO och Unionen som kallar till presskonferens i Stockholm. De tre parterna, som samlar stora dela av arbetsgivarna och arbetstagarna, ska presentera ett avtal om etableringsjobb, som ät tänkt att ge nyanlända och långtidsarbetslösa nya möjligheter att ta sig in på arbetsmarknaden.

Till presskonferensen kommer Mattias Dahl, vice vd Svenskt Näringsliv, Torbjörn Johansson, avtalssekreterare LO och Martin Wästfelt, förhandlingschef Unionen.