Det var LOs ordförande Karl-Petter Thorwaldsson och avtalssekreterare Torbjörn Johansson, som höll presskonferensen och även visade en mejlväxling mellan Torbjörn Johansson och Svenskt Näringslivs vice vd Peter Jeppssons svar. Mejlen skulle visa att LO inte hade stängt dörren för Svenskt Näringsliv. Så hade Svenskt Näringsliv framställt saken. Detta att LO på DN Debatt i torsdags och i en intervju med Torbjörn Johansson, avvisat Svenskt Näringslivs förslag på bland annat skattesänkningar för att få in nyanlända med låg utbildning på arbetsmarknaden med ”enkla jobb”.
 
Peter Jeppsson berättar i ett mejl om hur han uppfatta mejlkonversationen med Torbjörn Johansson:
 
”Torbjörn hade bett mig om ett mail som i grova drag beskrev vår syn på frågan om nyanländas tillträde till arbetsmarknaden. Han ville ha det som stöd för minnet inför ett möte i LOs styrelse, där frågan skulle diskuteras”, skriver Peter Jeppsson.
Inom Svenskt Näringsliv anses att LO har agerat som om det pågick förhandlingar, medan arbetsgivarorganisationen anser att det handlade om samtal.
 
”Någon förhandlingsframställan från vår sida var det definitivt inte frågan om, en sådan skulle vi naturligtvis och självklart inte göra på detta sätt. Det som har varit på tal i termer av förhandlingsframställan är att Torbjörn vid några tillfällen har sagt att det skulle kunna bli så att de skulle behöva en förhandlingsframställan från oss, för att få en möjlighet till mandat från sina förbund att gå vidare i diskussioner/förhandlingar med oss. Någon sådan signal har jag dock inte fått”, skriver Peter Jeppsson.
 
Och att Svenskt Näringsliv inte skulle ha mandat från medlemmarna i frågan om enkla jobb, stämmer inte, enligt Peter Jeppsson:
 
”Vad jag förstått så hävdar LOs ledning att Svenskt Näringsliv avbröt samtalen för att vi saknat stöd hos våra förbund. Det är inte korrekt. Vi har haft stöd av våra förbund från första början för att föra samtal med LO om nyanländas jobbmöjligheter. Och lika mycket stöd för att avsluta dessa efter vår och förbundens samlade bedömning efter LOs senaste utspel att LO aldrig kommer gå med på de åtgärder som krävs.”
 
Tanken från början var att Svenskt Näringsliv och LO gemensamt sätta press på regeringen att lösa frågan om att få in nyanlända på arbetsmarknaden. LOs kom med sina utspel samma vecka som regeringen via arbetsmarknadsminister Ylva Johannson presenterade förslag på hårdare regler kring arbetskraftsinvandring. LOs utspel kan ha haft syftet att stötta den rödgröna regeringen och hålla ihop arbetarrörelsen, men i stället kom Svenskt Näringsliv i skottlinjen. Inför valåret 2018 kanske heller inte LO har velat driva opinion mot regeringen med hjälp av Svenskt Näringsliv. Nu när parterna släpper frågan om enkla jobb för nyanlända hamnar den i stället i knät på regeringen.