Brevet, som Dagens Opinion, tagit del av, andas besvikelse över Stefan Löfven. Urban Bäckström inleder med ett "Det började så lovande" men efter "helgens partikongress i Göteborg så har tyvärr frågorna blivit fler och svaren färre".
Urban Bäckström berättar att han har varit i kontakt med "oroliga företagare inom välfärdens område som är upprörda över den aggressivitet som kongressen visade gentemot dem som företagare".
Svenskt Näringsliv anser att Socialdemokraterna inte tar dessa företag på allvar.
"Den socialdemokratiska kongressens beslut innebär att dessa företagare nu fått en råsop. De ska inte ses som riktiga företagare utan hänvisas till en härva av regleringar och restriktioner.
Urban Bäckström varnar ökad kommunal makt över välfärden, i fall av en socialdemokratisk valseger.
"Kommunpolitikernas makt ska stärkas på medborgarnas bekostnad." Valfriheten kommer vara en tillgång och en möjlighet i enbart vissa delar av landet. Resultatet kommer att bli ett delat Sverige. I en kommun får medborgarna välja vård, omsorg och skola själva, i grannkommunen är man hänvisad att gå dit kommunpolitikerna pekar."
Urban Bäckström säger att han är "förvånad" över att Stefan Löfven inte stod upp "behovet av fler konkurrenskraftiga företag". Stefan Löfven får också en "råsop" för att kongressen "tog ställning för ökat regelkrångel för företagen genom månadsrapportering", ett förslag som dock just nu bereds på finansdepartementet med finansminister Anders Borg (m) goda minne.