Det är Svenskt Näringslivs Företagarpanel, där 3 384 företagare intervjuats, som visar att en höjning av arbetsgivaravgiften för unga under 25 år skulle öka ungdomsarbetslösheten.
 
Enligt arbetsgivarorganisationen, som är kritiska till förslaget, svarade 39 procent av företagen att en sådan förändring skulle gör att äldre och mer erfarna personer skulle få företräde vid nyanställningar.
 
Störst konsekvenser får det enligt Företagarpanelen inom hotell- och restaurangbranschen samt handeln.
 
Där uppgav över 50 procent att lönsamheten skulle försämras och närmare hälften att äldre och mer erfarna får företräde.
 
Samtidigt svarade en femtedel att de inte kommer att ersätta medarbetare som slutar och 15 procent att de kommer att säga upp personal som anställts med den halverade avgiften.