Arbetsgivarorganisationen Svenskt Näringsliv utser en ny chef till sin tjänst Ekonomifakta.

Jobbet går till Hanna Armelius, som börjar 15 juni. Hon är idag senior rådgivare på Riksbanken, filosofie doktor i nationalekonomi och har tidigare arbetat med bland annat makroekonomiska analyser på Finansdepartementet.

”Svensk samhällsdebatt skulle må bra av både mer fakta och ökad förståelse för ekonomiska samband. Som chef för Ekonomifakta får Hanna Armelius därför ett viktigt uppdrag att utveckla tjänsten ytterligare med saklig pedagogik och djupa ekonomiska kunskaper”, kommenterar Johan Jakobsson, chef för kommunikation och opinionsbildning på Svenskt Näringsliv.

Hanna Armelius ersätter Fredrik Carlgren, som numera är expert på Svenskt Näringslivs skatteavdelning.

Ekonomifakta.se paketerar och presenterar fakta från offentliga källor som SCB, OECD och Eurostat.