Svenskt Näringsliv ger beröm till regeringen för snabba stödåtgärder men efterlyser nu fler åtgärder för runt 200 miljarder kronor.

Förslagen presenterades av Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke.

Han inledde pressträffen med att redogöra för den senaste enkäten bland medlemmarna, varav 1 100 besvarade den:

* 53 procent upplever likviditetsproblem.

* Fyra av tio räknar med att varsla eller har varslat.

* Knappt en tredjedel vill ha anstånd med skatteinbetalningar.

* 57 procent räknar med att korttidspermittera.

– Vi ser ett scenario med massarbetslöshet, men vi vill rädda så många jobb det går. Åtgärderna vi föreslår motsvarar 4 procent av bnp. Men gör vi det inte nu blir kostnaderna långsiktigt mycket högre. Vi måste skicka skattepengar till företagen, säger Jan-Olof Jacke, och förklarar varför förslagen kommer nu:

– Läget är helt akut.

Svenskt näringslivs förslag

* 14 miljarder kronor  – förstärkning/utvidgning av korttidspermitteringssystemet.

*  100 miljarder kronor  – räddningsersättning som ska täcka företagens fasta kostnader, som hyror och leasingkontrakt. En dansk modell är förebild med en trappstege där till exempel ett inkomstbortfall på 40 procent innebär en möjlighet att få 25 procent av kostnaderna täckte av staten och uppåt 80 procent för en tremånaders period.

* 70 miljarder kronor  – egenavgifter och arbetsgivaravgifter slopas för tre månader, men med ett tak på tre miljoner kronor.

* 10 miljarder kronor  – en statlig bankgaranti införs där bankerna tar 20 procent av risken och staten 80 procent så att lån på 100 miljarder kronor kan nå företagen. Räntan ska ligga på högst 25 procent.

* 5 miljarder kronor  –  ett särskilt stöd för de mindre företagen.