Svenskt Näringsliv släpper en prognos där bnp-tillväxten förväntas öka med 2,4 procent i år för att minska till 1,8 procent år 2019 och 1,7 procent år 2020.

”Konjunkturen i Sverige har nått toppen”, anser Svenskt näringsliv.

”Det ökade inslaget av handelshinder och risken för ett handelskrig mellan USA och Kina minskar den internationella handeln. Till detta kommer stora osäkerheter kring Storbritanniens utträde ur EU och marknadens låga förtroende för de italienska statsfinanserna. ”Riskerna för den internationella konjunkturen ligger på nedåtsidan”, kommenterar Svenskt Näringslivs chefsekonom Bettina Kashefi.

Svenskt Näringsliv varnar för ”den svaga utvecklingen av bnp per capita” i Sverige som Svenskt Näringsliv anser ”oroande” och vidare: ”Tillväxten per person är nere på lika låga nivåer som under de problematiska åren under 70- och 80-talen”.