– Det finns en kunskap, en tradition och ett hantverk runt svenska charkuterier som vi gärna vill lyfta fram. En mätning vi gjorde i höstas visade att svenska folket gärna väljer just svenska charkuterier. Men när vi pratar om charkuterier så tänker vi oftast inte på de svenska. Där såg vi att det fanns mycket dold kunskap, som vi vill skapa värde och stolthet kring, säger Maria Forshufvud, vd på Svenskt Kött.
 
Svenskt Kött har tagit fram ett omslagspapper för charkuteridisken som syftar till att just lyfta fram svenska charkuterier.
 
Omslagspappret pryds av illustrationer av traditionellt svenska kött, som falukorv, leverpastej och prickig korv, med korta berättelser kopplade till köttet. Dessutom syns även ursprungsmärkningen Svenskt Kött.
 
– Omslagspappret är en yta som inte används så mycket men som är bra att använda just för kommunikation, säger Maria Forshufvud.
 
Är det kopplat till senaste tidens skandaler?
– Det finns ingen omedelbar, direkt koppling utan vi började prata om det redan i höstas. Men det är klart, nu med det som hänt är det än viktigare att lyfta fram de svenska värdena och den svenska traditionen, säger hon.
 
Skandalerna duggar tätt. Det kommer larmrapporter om att rött kött är farligt. Hur känns den här motvinden?
– Den motvind som känns jobbig är att andelen svenskt kött stadigt minskar i förhållande till det importerade köttet. Jag har inget uppdrag att jobba för högre total konsumtion av kött. Mitt budskap är att man ska handla medvetet när man köper kött och såklart välja svenskt kött då det i förlängningen innebär öppna marker, biologisk mångfald, bra djurskydd och arbetstillfällen.
 
Du var med på Agenda angående detta i söndags. Hur tyckte du att det gick?
– Inslaget som helhet blev okej. Men jag kunde ha utvecklat mina svar på ett bättre sett. Men det var en lång intervju och man har gjort ett urval av de kommentarer jag gett.
 
Du tillfrågades också om det finns någon forskning som säger att korv är fantastiskt att äta. Du hade lite svårt att svara där. Nu, 24 timmar senare – vad borde du ha sagt?
– Egentligen det jag sagt. Korv och kött är bra livsmedel att äta. Korv är dessutom ett bra livsmedel ur resurssynpunkt. Sedan, som jag antydde i inslaget, så måste man väga samman olika faktorer när man pratar om just risker. Det är helheten med kött, grönsaker, rotfrukter som är viktig och att du äter en balanserad kost.
 
Illustrationerna på pappret har gjorts av modeillustratören Cecilia Carlstedt. Det kreativa teamet som tagit fram pappret består av Eric Persson, Emilia Molin och Daniel Berglund.