– Vi vill genom den här kampanjen berätta vilka värden svenskt kött står för och göra svenska konsumenter medvetna om vilka fördelar som kommer av att välja svenskt kött. Vi vill inte att den totala köttkonsumtionen ska öka, istället att folk ska välja rätt kött, säger Maria Forshufvud, vd på Svenskt kött.
 
I kampanjen, som består av annonser i riks-, lokal- och facktidningar, slår Svenskt kött fast att en gris får vara en gris i Sverige – men frågar sig om en bonde får vara en bonde.
 
– Det är en mycket svår situation, speciellt för grisuppfödare. Det sker en stor import av griskött som säljs till ett väldigt lågt pris, och det slår direkt mot de svenska bönderna som inte kan konkurrera med de här låga priserna eftersom bra djurhållning kostar mycket pengar.
 
Hur gör ni för att lyfta frågan?
 
– Vi har uppvaktat landsbygdsdepartementet, bland annat om svenskt kött i offentlig mat. Salmonellalagstiftningen är under lupp och utredningen uppmärksammar vi gemensamt med flera aktörer under våren.  Vi ingår i nätverk som arbetar för bra skolmat som till exempel Kostakademien. 
 
 I anslutning till kampanjen finns Svenskt kött också på Facebook för att även där jobba med opinionsbildning.
 
Hur mycket pengar har ni satsat på att lobba för svenskt kött?
 
– Vi gör en medieinvstering till ett värde av ca 3 mkr. Det är en avsevärd summa av vår budget för marknadskommunikation. Vi kommer inte att ha råd att jobba vidare med sådana här storslagna kampanjer när den här är slut, så framåt kommer vi att arbeta mer med mindre annonser, pr och olika aktiviteter för att synliggöra svenskt kött. 
 
Svenskt kött jobbar med pr-byrån Hilanders Kitchen i Malmö, och Maria Forshufvud säger att de fått både positiva reaktioner av kampanjen, men även fått en del skeptiska frågor.
 
– Vi har märkt att kampanjen öppnat upp många frågor både från allmänheten och från uppfödare. Vårt mål är att skapa intresse kring de här frågorna, delta i debatten och få möjlighet att åka runt och kommunicera vad vi menar och varför vi tycker att man ska välja svenskt kött.
 
Therese Johansson