För nordiskt vidkommande kan även noteras att analysföretaget Meltwaters grundare Jørn Lyssegen är med på listan, som återigen visar att innovation är ett gångbart begrepp år 2015.
 
– Innovation har blivit ett buzzword. Konkurrensen ökar och kommer från hela världen. Svaret för företagen är innovation. Den som ständigt kommer med nya innovationer är en vinnare, säger Mattias Rådström, och berättar att det inte bara är ingenjörerna som är innovativa på Electrolux.
– Det kan också handla om att skapa en innovativ företagsstruktur eller om att anställa innovativa personer som är nyfikna och har nya idéer. Det handlar också om talang. Hela företagets arbete måste genomsyras av en innovationskultur. Det måste även vi på kommunikationsavdelningen så vi kan hitta nya kanaler och sätt att nå till våra konsumenter i det enorma bruset.
 
Mattias Rådström ger sin bild av innovation.
– Jag tror att det är väldigt viktigt att våga misslyckas. Att man vågar testa och lära av sina misstag och gå vidare. Testa i liten skala, funkar det, skala upp.
Det ska vara tillåtet att göra fel. Det är innovation för mig.
Han säger sig vara hedrad över att se sitt namn på listan.
– Jag ser på det med ödmjukhet. Det är tack vare mina företrädare och mina nuvarande medarbetare. Under de fem sista åren har vi gjort många annorlunda och lyckade pr-kampanjer som Vac from Sea, Designlab och pop up-restauranger på spektakulära platser.